Odborný program

„ Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus 2021 “

In memoriam prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.

 

08.30

Slavnostní zahájení

  MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

08.30 - 10.30

I. blok

předsedající: 
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
  Inkretinová léčba obézních diabetiků a nediabetiků dnes a v budoucnu
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  Diabetes mellitus a jeho vliv na kognitivní funkce
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
  Co je nového s diabetem ve vztahu ke Covidu-19
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  Glifloziny trochu jinak
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
  Okruh uzavřen: automatické dávkování inzulinu v hybridních smyčkách
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
10.30 - 11.00
Přestávka
 

11.00 - 14.00

II. blok

předsedající:

 
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
  Inzulinoterapie u DM2-co je nového?
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Centrum diabetologie IKEM, Praha
  Perioperační péče o pacienta s diabetem v ambulanci i nemocnici
MUDr. Jan Škrha, jr. Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  Léčba DM u onkologicky nemocných pacientů
MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava
  Využití pioglitazonu v současném terapeutickém algoritmu DM 2. typu
prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
II. interní klinika FN U sv. Anny, Brno
  Akutní syndrom diabetické nohy - analogie akutního koronárního syndromu?
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Centrum diabetologie IKEM, Praha
  Postavení PCSK9-inhibitorů ve snižování kardiovaskulárního rizika pacientů s diabetem
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny, Brno
  Diskuze v průběhu přednáškových bloků

14.00

Zakončení Diabetologického dne Zlín 2021

  MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
 
Po skončení odborného programu si Vás dovolujeme pozvat na oběd.

 

 

 

Změna programu vyhrazena.