Odborný program

„ Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus 2022 “

In memoriam prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.

 

08.30

Slavnostní zahájení

  MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

08.30 - 10.30

I. blok

předsedající: 
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
  Andropauza, menopauza a diabetes
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  Antidiabetika u starších diabetiků-reálná praxe
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
  Budeme používat novou klasifikaci diabetu?
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  Digitální medicína a budoucnost technologií v diabetologii
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  Spása křehkého diabetologa aneb veselé interpretační historky nefrologické
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
10.30 - 11.00
Přestávka
 

11.00 - 14.15

II. blok

předsedající:

 
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
  Současnost a perspektivy inzulinoterapie
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Centrum diabetologie IKEM, Praha
  Současnost a perspektivy terapie inkretiny
prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
II. interní klinika FN U sv. Anny, Brno
  Fyzická zátěž a diabetes mellitus
MUDr. Jan Škrha, jr. Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  přestávka
  Jak na výkon Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy pro diabetology i další specialisty
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
  Diabetická noha mezi chronickými ránami
MUDr. Jana Pecová
II. interní klinika FN U sv. Anny, Brno
  Steatóza jater - je to téma i pro diabetology?
MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava
  Cíle terapie dyslipidémie u diabetiků a možnosti jejich dosažení
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny, Brno
  Diskuze v průběhu přednáškových bloků

14.15

Zakončení Diabetologického dne Zlín 2022

  MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
 
Po skončení odborného programu si Vás dovolujeme pozvat na oběd.

 


Změna programu vyhrazena.