Slovo úvodem

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na Diabetologický den - Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus 2021, in memoriam prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.

Konferenci pořádá Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Diabetologické centrum ve Zlíně pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a Diabetické asociace ČR. Odborným garantem akce je MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Diabetologický den se bude konat ve středu 24. listopadu 2021 v Kongresovém centru ve Zlíně.

Aktivní účast přislíbili nejvýznamnější odborníci v diabetologii a vnitřním lékařství v ČR. Přednášky se budou týkat zejména patofyziologií diabetu, novinek v léčbě diabetu perorálními antidiabetiky, inzulinem, GLP-1 agonisty, kombinační terapií diabetu, nefarmakologickou léčbou diabetu, novinek v léčbě obezity, komplikací diabetu a možnosti jejich řešení, selfmonitoringu, monitorování glykemií, komplexním přístupem v léčbě diabetu 1. a 2. typu.

V rámci akce bude realizována doprovodná výstava léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek.
 

Se zdvořilým pozdravem
 

Bořek Procházka
za organizační agenturu