Slovo úvodem

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
 

dovolujeme si Vás pozvat na Diabetologický den - Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus 2022, in memoriam prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.

Konferenci pořádá Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Diabetologické centrum ve Zlíně pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP, Diabetické asociace ČR, Okresního sdružení ČLK Zlín a Spolku lékařů ČLS JEP.
Odborným garantem akce je MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Diabetologický den se bude konat ve středu 23. listopadu 2022 v Kongresovém centru ve Zlíně.

Aktivní účast přislíbili nejvýznamnější odborníci v diabetologii a vnitřním lékařství v ČR.
Přednášky se budou týkat zejména patofyziologií diabetu, novinek v léčbě diabetu perorálními antidiabetiky, inzulinem, GLP-1 agonisty, kombinační terapií diabetu, nefarmakologickou léčbou diabetu, novinek v léčbě obezity, komplikací diabetu a možnosti jejich řešení, selfmonitoringu, monitorování glykemií, komplexním přístupem v léčbě diabetu 1. a 2. typu.

V rámci akce bude realizována doprovodná výstava léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek.
 

Se zdvořilým pozdravem
 

Bořek Procházka
za organizační agenturu