Vítáme Vás

​pořadatel

Diabetologické centrum ve Zlíně, Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
 

pod záštitou

České diabetologické společnosti ČLS JEP
Diabetické asociace ČR
Okresního sdružení ČLK Zlín
Spolku lékařů ČLS JEPpořádají
 

DIABETOLOGICKÝ DEN 2023

Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus 2023
In memoriam prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.


22. 11. 2023Kongresové centrum - Malý sál, Zlín


Témata

Patofyziologie diabetu, novinky v léčbě diabetu perorálními antidiabetiky, inzulinem, GLP-1 agonisty, kombinační terapie diabetu, nefarmakologická léčba diabetu, novinky v léčbě obezity a dyslipidemie, komplikace diabetu a možnosti jejich řešení, selfmonitoring, monitorování glykemií, komplexní přístup v léčbě diabetu 1. a 2. typu. 

Přednášející

Aktivní účast přislíbili nejvýznamnější odborníci v diabetologii a vnitřním lékařství v ČR


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity.
Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.