Všeobecné informace

Místo konání

Kongresové centrum Zlín - Malý sál
nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín

Datum konání

24. listopadu 2021

Důležitá data
všichni zájemci o účast musejí vyplnit on-line přihlášení do 15. 11. 2021

Registrace účastníků

24. 11. 2021      KC Zlín      07.00 - 10.00 hod.    

Registrační poplatek - lékař

bez registračního poplatku   

Garant
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

koordinátorka diabetologického centra IK KNTB, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
diabetologcentrum@bnzlin.cz

Organizační zajištění

Produkce BPP s. r. o.
Lípa č.p. 317, 763 11 Lípa
IČ: 05088461
DIČ: CZ05088461
tel.: +420 577 219 803, Fax: +420 577 001 465
mob: +739 491 879
e-mail: produkce@bpp.cz

Stravování

V průběhu konání akce je pro registrované účastníky zajištěno občerstvení.

Výstava

V rámci doprovodného programu zveme účastníky k návštěvě doprovodné výstavy farmak, přístrojové techniky, zdravotních potřeb a pomůcek.